Πρόεδρος

Γιώργος Παπάς

Ανα. Πρόεδρος / Γενικός Αρχηγός Ομάδας

Άνδρος  Καφφάς

Γ. Γραμματέας

Γίαννης Μοδίτης

Ταμίας / Υπεύθυνος Ακαδημιών

Γιάννης Μακρυγιάννης

Υπεύθυνος Ακαδημιών

 

Οικονομικός Διαχειριστής

Γιώργος Μιχαήλ

Υπεύθυνος Marketing

Πάρης Σαββίδης

Εκπρόσωπος Εταιρείας στο Σωματείο

Νίκη Ερημούδη

Νομικος Σύμβουλος

Φωκάς Σωφρονίου

Διαχειριστής Ιστοσελίδας

Κωνσταντίνος Καρεκλάς

Μέλος

Τζιοβάννης Βιράρτη

Μέλος

Δημήτρης Ιωάννου